Kanceliarija

Kanceliarijoje tvarkoma raštvedyba, korespondencija, kaupiami dokumentai, teisės aktai, atliekama jų apskaita, saugomi archyviniai dokumentai, kontroliuojami dokumentų užduočių vykdymo terminai, nagrinėjami pateikti spręsti klausimai, rengiami pasiūlymai įvairioms institucijoms, organizacijoms, įmonėms, įstaigos metinės veiklos ataskaitos projektai, tvarkoma buhalterinė apskaita, organizuojama įslaptintos informacijos apsauga. Kanceliarija teikia oficialią informaciją visuomenei, nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, skundus, organizuoja piliečių ir kitų asmenų priėmimą, tvarko valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens bylas, palaiko ryšius su užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų institucijomis bei vykdo kitas įstatymų, vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Domenas parduodamas

Šis domenas parduodamas portale Dom.lt.

Sužinoti Kanceliarija.lt kainą